គុណសម្បត្តិរបស់យើង។

Shenzhen Boyade Electronic Technology Co., Ltd. ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2014 គឺជាអ្នកចែកចាយដែលដំណើរការដោយខ្លួនឯងជាមួយនឹងសារពើភ័ណ្ឌដ៏រឹងមាំនៃគ្រឿងបន្លាស់អេឡិចត្រូនិច។

អតិថិជនរបស់យើង។

ដៃគូ០១
ដៃគូ ២
ដៃគូ ៣
ដៃគូ ៤
៥
៧
៦
១០

ទុកសាររបស់អ្នក។